Entegre Çevre Projesinin Kapanışı Gerçekleştirildi

Entegre Çevre Projesinin Kapanışı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz ile  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın işbirliğinde 02 Aralık 2015 başlayan Entegre Çevre İznine Tabi Otomotiv Üretim Tesislerinin Uyum Durumları ve Gerekliliklerinin Belirlenmesi Projesinin kapanış töreni gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Fatih Vehbi Çelebi, Prof. Dr. M. Fatih Uşan,  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Otomotiv Sanayiciler Derneği, Bursa Teknik Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi’nden  gelen temsilciler ile Üniversitemiz öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katıldığı programda Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizin Dekanı ve Projenin Başkanı Prof. Dr. Veli Çelik, Rektörümüz Prof. Dr. Metin Doğan ve Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci açılış konuşması  gerçekleştirdiler.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına Sezin Çalık Çepe, proje ekibinden Prof. Dr. Ayhan Şengil, Prof. Dr. Ali Sürmen, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Aygün projede hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundular.

cevreentege1cevreentege2cevreentege3cevreentege4cevreentege5cevreentege6cevreentege7cevreentege8cevreentege9cevreentege10cevreentege11cevreentege12cevreentege13cevreentege14cevreentege15 cevreentege16cevreentege17cevreentege18cevreentege19cevreentege20cevreentege21cevreentege22cevreentegre23