Fakülteler: İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi

insan ve toplum bilimleri

İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi

Fakülte hakkında

Ankara’da Esenboğa Külliyesinde son teknolojiye sahip yerleşkemizde profesyonel öğrenciler yetiştiriyoruz. Zengin kütüphaneye sahip, uygulama sınıflarında kaliteli eğitimi veriyoruz.

esenboga-kulliyesi

Fakültemiz, lisans ve/veya lisansüstü derecelerini Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden almış tecrübeli, genç ve dinamik bir öğretim kadrosuna sahiptir. Fakültemiz, bireyi merkeze alan toplum, bilim bütünlüğünü önceleyen bir fakültedir.

Fakültemiz bünyesinde Arapça Mütercim Tercümanlık, Bilgi ve Belge Yönetimi, Felsefe, Psikoloji (İngilizce), Sosyoloji, Tarih (%30 İngilizce), Türk Dili Edebiyatı, programları vardır.

Fakültemiz 15 Profesör, 20 Doçent, 31 Yardımcı Doçent olmak üzere 66 öğretim üyesine, 2 Öğretim Görevlisi ve 56 Araştırma Görevlisi ile toplamda 124 akademik personele sahiptir.

itbf 3

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mezunlarının İş İmkanları

Fakültemiz mezunları Yüksek Öğretim Kurumları bünyesinde araştırmacı, akademisyen ve okutman; pedagojik formasyon alarak kamu ve özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak istihdam edilebilmektedir.

Mezunlarımız eğitim, kültür ve sanat hizmetleri, turizm, sağlık insan kaynakları, halkla ilişkiler, iletişim, medya, reklamcılık ve tanıtım, kütüphanecilik ve arşiv gibi alanlarda, danışmanlık firmalarında, bilgisayar yazılım şirketlerinde ve Ar-Ge birimlerinde iş bulabilmekte; yayıncılık sektöründe editör, redaktör, metin yazarı ve tasarımcı olarak görev alabilmektedir.

itbf 2

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesini seçmeniz için birçok neden var;

Bölümlerimizden Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, yazılı, basılı veya elektronik bilgilerin düzenlenmesini, erişimini, yayımlanmasını ve yeniden kullanılma becerilerini sağlar. Felsefe Bölümü, insanı merkeze alan anlayışla felsefi tutum ve kültür kazandırma çerçevesinde, anlama, analiz etme, eleştiri ve sorgulama becerilerini geliştirmeyi; Psikoloji Bölümü, hem teorik hem de uygulamalı çalışmalara ağırlık vererek birey ve grupları anlama, bilimsel yöntemlerle öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmayı; Sosyoloji Bölümü, hem yerel hem de küresel dünyayı anlayan, çeşitli toplumsal konu ve sorunları analiz edebilen, kurumsal ve uygulamalı beceriler kazanmış bireyler yetiştirmeyi; Tarih Bölümü, ülkemiz ve insanlık tarihini eski çağlardan günümüze kadar disiplinlerarası bakış açısıyla incelemeyi ve bu bağlamda bilimsel ve çok yönlü düşünebilmeyi, olaylara nesnel yaklaşabilmeyi; Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ise kamu ve özel sektörde çalışmak üzere uzman dilci ve edebiyatçı yetiştirmeyi, bilimsel araştırma yapmayı, erişen bilgiyi değerlendirme ve yorumlamayı, edindiği bilgileri eleştirel düşünce ekseninde analiz etme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

itbf 1

Fakülte Yerleşkeleri

İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi Esenboğa Külliyesi'nde öğrenim görmektedir.

Kontenjanlar ve Puanlar

Faculty

İletişim

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Esenboğa/ANKARA
(0 312) 324 15 55
itbf@ybu.edu.tr