Fakülteler: İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi

itbfon

İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi

Fakülte hakkında

Ankara Esenboğa Külliyesinde son teknolojiye sahip yerleşkemizde profesyonel öğrenciler yetiştiriyoruz. Zengin kütüphaneye sahip, uygulama sınıflarında kaliteli eğitim veriyoruz.

y4

AYBÜ Esenboğa Külliyesi’nde bulunan fakültemiz öğrenci merkezli, analitik ve yenilikçi düşünme yetkinliği kazandıran, insani değerlere dayanan eğitim-öğretim ile öğrencilerimizi teorik ve pratik manada hayata hazırlıyoruz. Uzman kadrosu, teknolojik donanımı yüksek sınıfları, zengin kütüphaneleri, alan laboratuvarları ve geniş sosyal imkânlarıyla uluslararası standartta, uygulamaya dayalı nitelikli bir eğitim sunuyoruz.

Fakültemiz; alanında uzman, saygın, yurtdışı deneyimi olan, tecrübe ve nitelikli bir öğretim kadrosuna sahiptir. İnsanı merkeze alarak bireysel ve toplumsal meselelere özgün, bilimsel yaklaşımlar getiriyoruz; öğrenci ve mezunlarımızın profesyonel bilgi ve beceriyle donanımlı, yenilikçi, girişimci, iş birliği ve iletişime açık, kendilerine güvenen, sorumluluk almaktan çekinmeyen, ülkemiz ve insanlığın ihtiyaçlarına duyarlı bireyler olarak öne çıkmasını hedefliyoruz.

Fakültemizde Bilgi ve Belge Yönetimi, Felsefe, Arapça Mütercim ve Tercümanlık, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Psikoloji (%100 İngilizce), Sosyoloji, Tarih (%30 İngilizce), Türk Dili ve Edebiyatı lisans programları mevcuttur. Halen 37 profesör, 26 doçent, 26 doktor öğretim üyesi, 11 öğretim görevlisi, 61 araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 161 akademik personel görev yapmaktadır.

İnsani Değerleri Özümsemiş, Mesleki Bilgi, Beceri ve Yetkinliğe Sahip, Mesuliyet Bilinci ve Kendisine Güveni Tam, Ülkemiz ve İnsanlığın İhtiyaçlarına Duyarlı Bireyler Yetiştirme Azim ve Kararlığında Bir Fakülte…

itbf 3

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mezunlarının İş İmkanları

Mezunlarımız yükseköğretim kurumları bünyesinde araştırmacı, akademisyen; gerekli sertifikalarla kamu ve özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca, TTK, TDK, TİKA, TRT, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşunda iş bulmaktadır. Ek olarak, eğitim, kültür ve sanat hizmetleri, turizm, sağlık, insan kaynakları, halkla ilişkiler, iletişim, medya, reklamcılık ve tanıtım, kütüphanecilik ve arşiv gibi alanlarda özel sektörde de görev almaktadır.

itbf 2

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesini seçmeniz için birçok neden var;

Bölümlerimizden Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, yazılı, basılı veya elektronik bilgilerin düzenlenmesini, erişimini, yayımlanmasını ve yeniden kullanılma becerilerini sağlar. Felsefe Bölüm, insanı merkeze alan anlayışla felsefi tutum ve kültür kazandırma çerçevesinde, anlama, analiz etme, eleştiri ve sorgulama becerilerini geliştirmeyi; Psikoloji bölümü, hem teorik hem de uygulamalı çalışmalara ağırlık vererek birey ve grupları anlama, bilimsel yöntemlerle öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmayı; Sosyoloji Bölümü, hem yerel hem de küresel dünyayı anlayan, çeşitli toplumsal konu ve sorunları analiz edebilen, kurumsal ve uygulamalı beceriler kazanmış bireyler yetiştirmeyi; Tarih Bölümü, ülkemiz ve insanlık tarihini eski çağlardan günümüze kadar disiplinler arası bakış açısıyla incelemeyi ve bu bağlamda bilimsel ve çok yönlü düşünebilmeyi, olaylara nesnel yaklaşabilmeyi; Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ise kamu ve özel sektörde çalışmak üzere uzman dilci ve edebiyatçı yetiştirmeyi, bilimsel araştırma yapmayı, erişilen bilgiyi değerlendirme ve yorumlamayı, edindiği bilgileri eleştirel düşünce ekseninde analiz etme becerisini kazandırmayı; Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (Arapça Mütercim Tercümanlık) ise klasik edebiyatların zenginliğini öğretilmesi, gerekli hallerde Türkçe’ye kazandırılması, söz konusu alanda yetkin insan gücünün sağlanmasının yanı sıra, bu dile sahip ülkelerle ülkemiz arasında kurulacak siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gereken ilgili dilleri bilen insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Fakülte Yerleşkeleri

İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi Esenboğa Külliyesi'nde öğrenim görmektedir.

İletişim

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Esenboğa/ANKARA
(0 312) 906 1000
itbf@ybu.edu.tr