Fakülteler: İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi

itbfon

İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi

Fakülte hakkında

Ankara Esenboğa Külliyesinde son teknolojiye sahip yerleşkemizde profesyonel öğrenciler yetiştiriyoruz. Zengin kütüphaneye sahip, uygulama sınıflarında kaliteli eğitim veriyoruz.

y4

Fakültemiz, lisans ve/veya lisansüstü derecelerini yurt dışı ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden almış tecrübeli, genç ve dinamik bir öğretim kadrosuna sahiptir. Fakültemiz, bireyi merkeze alan toplum, bilim bütünlüğünü önceleyen bir fakültedir.

Fakültemiz bünyesinde Mütercim Tercümanlık (Arapça), Mütercim Tercümanlık (İngilizce), Bilgi ve Belge Yönetimi, Felsefe, Psikoloji (İngilizce), Sosyoloji, Tarih (%30 İngilizce), Türk Dili Edebiyatı, programları vardır.

Tarihsel Birikim ve Değerler Temelinde Özgür, Eleştirel Rekabetçi Yaklaşıma Sahip Bir Fakülte…

itbf 3

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mezunlarının İş İmkanları

Mezunlarımız Yüksek Öğretim Kurumları bünyesinde araştırmacı, akademisyen ve okutman; bünyemizde verilen pedagojik formasyon eğitimi alarak kamu ve özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak istihdam edilmektedir.

Mezunlarımız eğitim, kültür ve sanat hizmetleri, turizm, sağlık, insan kaynakları, halkla ilişkiler, iletişim, medya, reklamcılık ve tanıtım, kütüphanecilik ve arşiv gibi alanlarda, danışmanlık firmalarında, bilgisayar yazılım şirketlerinde ve AR-GE birimlerinde iş bulabilecekler; yayıncılık sektöründe editör, redaktör, metin yazarı ve tasarımcı olarak görev almaktadır.

Mezunlarımız MEB, TTK, TDK, ATAM, ATASE, TİKA, TRT, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm alanları vb. kurumlarda istihdam olmaktadır.

itbf 2

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesini seçmeniz için birçok neden var;

Bölümlerimizden Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, yazılı, basılı veya elektronik bilgilerin düzenlenmesini, erişimini, yayımlanmasını ve yeniden kullanılma becerilerini sağlar. Felsefe Bölüm, insanı merkeze alan anlayışla felsefi tutum ve kültür kazandırma çerçevesinde, anlama, analiz etme, eleştiri ve sorgulama becerilerini geliştirmeyi; Psikoloji bölümü, hem teorik hem de uygulamalı çalışmalara ağırlık vererek birey ve grupları anlama, bilimsel yöntemlerle öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmayı; Sosyoloji Bölümü, hem yerel hem de küresel dünyayı anlayan, çeşitli toplumsal konu ve sorunları analiz edebilen, kurumsal ve uygulamalı beceriler kazanmış bireyler yetiştirmeyi; Tarih Bölümü, ülkemiz ve insanlık tarihini eski çağlardan günümüze kadar disiplinler arası bakış açısıyla incelemeyi ve bu bağlamda bilimsel ve çok yönlü düşünebilmeyi, olaylara nesnel yaklaşabilmeyi; Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ise kamu ve özel sektörde çalışmak üzere uzman dilci ve edebiyatçı yetiştirmeyi, bilimsel araştırma yapmayı, erişilen bilgiyi değerlendirme ve yorumlamayı, edindiği bilgileri eleştirel düşünce ekseninde analiz etme becerisini kazandırmayı; Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (Arapça Mütercim Tercümanlık) ise klasik edebiyatların zenginliğini öğretilmesi, gerekli hallerde Türkçe’ye kazandırılması, söz konusu alanda yetkin insan gücünün sağlanmasının yanı sıra, bu dile sahip ülkelerle ülkemiz arasında kurulacak siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gereken ilgili dilleri bilen insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Fakülte Yerleşkeleri

İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi Esenboğa Külliyesi'nde öğrenim görmektedir.

İletişim

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Esenboğa/ANKARA
(0 312) 324 15 55
itbf@ybu.edu.tr